Музикална интерпретация
Ръчна хартия, релеф,колаж,мастило
Размер: 30x30
Автор: Маргит Хайдег

Автопортрет II
Фототрансфер върху папирус
27x20
Работи върху хартия
ИЗЛОЖБА „СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ” В ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ДОБРИЧ
Музикална интерпретация
Ръчна хартия, релеф,колаж,мастило
30x30
Работи върху хартия
 
 
Търси в