Просветляване
Размер: 37x25x25
Автор: Пенка Димитрова

Детски спомен, детайли
600x200x200
Пленер
Обръч
18x20x10
Изложба "Хартията '95"
Равнина
90x130x110
Пленер
 
 
Търси в