Просветляване
Размер: 37x25x25
Автор: Пенка Димитрова

Ретроспективна изложба "Славка Денева"
Паралели
80 години Никола Бгданов
 
 
Търси в