Просветляване
Размер: 37x25x25
Автор: Пенка Димитрова

Поглед към хоризонта
Международен симпозиум Хартията' 2003
Разместване
Пленер "Хартията 99"
 
 
Търси в