Музикална интерпретация
Ръчна хартия, релеф,колаж,мастило
Размер: 30x30
Автор: Маргит Хайдег

Ретроспективна изложба "Славка Денева"
Паралели
80 години Никола Бгданов
 
 
Търси в