Без име ІІ
платно, колаж, хартия, акрил
Размер: 90х70
Автор: Хосе Кунха

Език
100x80
Изложба "Хартията '95"
Следи по водата
Пленер "Хартията 99"
Пейзаж ІІ
Отвъд хартията' 2004
 
 
Търси в