Изборът на новото поколение
Размер: 35x20x12
Автор: Владимир Овчаров

Език
100x80
Изложба "Хартията '95"
Следи по водата
Пленер "Хартията 99"
Пейзаж ІІ
Отвъд хартията' 2004
 
 
Търси в