Изборът на новото поколение
Размер: 35x20x12
Автор: Владимир Овчаров

Пластика I
50х40х30
Изложба "Хартията '95"
Следи
70x200
Изложба "Хартията '95"
Триптих "Посяване, покълване, прекършване"
70x170
Пленер
 
 
Търси в