Изборът на новото поколение
Размер: 35x20x12
Автор: Владимир Овчаров

Обичам китайската хартия
20x15x15
Изложба "Хартията '95"
Кошер
30x20x20
Изложба "Хартията '95"
Композиция
60х120
Изложба "Хартията '95"
 
 
Търси в