Изборът на новото поколение
Размер: 35x20x12
Автор: Владимир Овчаров

Ветрило I
100x150
Изложба "Хартията '95"
Без заглавие
Изложба "Хартията '95"
Композиция
110x70x15
Изложба "Хартията '95"
 
 
Търси в