Изборът на новото поколение
Размер: 35x20x12
Автор: Владимир Овчаров

Изложба „МИСЛИ, МОМЕНТИ, ДВИЖЕНИЯ“
Ветрило I
Изложба "Хартията '95"
Ретроспективна изложба на Петър Петров в ХГ - Добрич
 
 
Търси в