Дневници ІІІ
колаж, хартия
Размер: 44х57х3
Автор: Севил Сайги

Дневник І, II, II
Отвъд хартията' 2004
Онова нещо ІI
Отвъд хартията' 2004
Онова нещо І
Отвъд хартията' 2004
 
 
Търси в