Дневници ІІІ
колаж, хартия
Размер: 44х57х3
Автор: Севил Сайги

Съхранение на спомените
Пленер "Хартията 99"
Японска поезия
Пленер "Хартията 99"
В памет на д-р Лука Пранчев
Пленер "Хартията 99"
 
 
Търси в