Дневници ІІІ
колаж, хартия
Размер: 44х57х3
Автор: Севил Сайги

ПАМЕТ ЗА ХУДОЖНИЦИ ОТ ЕДНО ПОКОЛЕНИЕ
Автопортрет IV
Фототрансфер върху папирус
27x20
Работи върху хартия
Орнаменти I
Ръчна хартия, релеф
16x35
Работи върху хартия
 
 
Търси в