Дневници ІІІ
колаж, хартия
Размер: 44х57х3
Автор: Севил Сайги

Без заглавие 2
Международен симпозиум Хартията' 2003
Без заглавие 1
Международен симпозиум Хартията' 2003
Скеч на Царицата мравка
Международен симпозиум Хартията' 2003
 
 
Търси в