Изложба от фонда в Художествена галерия град Добрич
март 2011
Изложба "Народно изкуство на област Зала"
март 2011
Изложба "25-ят час" през март
2011 г.
Ретроспективна изложба "Славка Денева"
какво става? 20 години по-късно
 
Търси в