Изложба "25-ят час" през март
2011 г.
Ретроспективна изложба "Славка Денева"
какво става? 20 години по-късно
Самостоятелна изложба на Микто Събев
17.11.2010
Изложба Маските на Венеция
30.09.2010 г.
 
Търси в