Изложба „Съвременна графика”
3 юни 2011 г.
Изложба "110 години от рождението на Илия Бешков"
май, 2011
Изложба „Турско-Българско междууниверситетско сътрудничество и приятелство, Турска фолклорна музика”
Изложба от фонда в Художествена галерия град Добрич
март 2011
Изложба "Народно изкуство на област Зала"
март 2011
 
Търси в