Борил Цонев

Адрес: 9300 Добрич, ул."Петко Д. Петков" 2
Тел.: 058 383 34, 0896511847
e:mail:tkonstantin@yahoo.com
 
Роден: 1967 в Добрич

Образование:
1992 - 1997  НХА София,специалност "Художествен текстил"
1981 - 1986  ССХУ за ПИ, Сливен, специалност "Дърворезба"

1997 - 1999  Преподавател, ССХУ за приложни изкуства, София 
1998 до сега  Асистент, ВСУ"Черноризец Храбър", Варна

Избрани групови изложби:
1996 - 2005  изложби на "Ателие" 13, Добрич и други градове

Участия:
В много национални,регионални и колективни изложби в София, Смолян, Варна и др.
Самостоятелни изложби:
1995  ХГ Балчик
1996  ХГ Балчик
1997  "Синята къща", Пловдив

Пленери:
1996:  Димотика, Гърция
1999  Задар, Хърватия
2003  Велико Търново
2000 - 2004  Организатор и участник на пленери: "Дуранкулак 2000", "Калиакра 2001", "Бизоне 2002", "Дуранкулак 2004"

Награди:
1996  Награда за млад автор на СБХ, "Есенен салон на приложни изкуства", София
1989  Член на Дружество"Ателие 13"Добрич
1997  Член на СБХ

Без име І
платно, колаж, хартия, акрил
60х60
Международна изложба Хартията 2005
Без име ІІ
платно, колаж, хартия, акрил
60х60
Международна изложба Хартията 2005
 
Търси в