Богдан Пелмус

Адрес: 5А, Zborului St. apt.3, sector 3,

Bucharest, Romania,

Teл.: 40 1 313 3513, 40 1 320 7463,

E-mail:bogu@acasa.ro,

Роден на 04.09.1975 в Тулча, Румъния.

Come on, Baby, Light My Fire
175x1000
Балкански симпозиум 2001
 
Търси в