Ицко Мазнев

Адрес : 106, бул. България. 4000 Пловдив България
Тел.: 00359 / 32 430695
Мобилен: 00359 / 98 996812
E-mail:
i_maznev@yahoo.com  

Бяла лампа за черни дни
Международен симпозиум Хартията' 2003
Орнаменти I
Ръчна хартия, релеф
16x35
Работи върху хартия
Орнаменти II
Ръчна хартия, релеф
36x39
Работи върху хартия
Орнаменти III
Ръчна хартия, релеф
33x42,5
Работи върху хартия
 
Търси в