Борис Шемов

Адрес: бул.Партизански отряд 101 I/10; 91000 Скопие Македония
Тел: 00389 2 364 096
e-mail:
ssemovb@soros.org.mk

Роден 1974 в Скопие.

Автопортрет
Пленер "Хартията 99"
 
Търси в