Олга Сасикина
Адрес: ул. Захрова 54-72, 220088 Минск, Беларус.
Тел: 236 5957

Родена 1955 в Москва.
Японска поезия
Пленер "Хартията 99"
Една много стара история
Пленер "Хартията 99"
 
Търси в