Евелина Ханджиева
Адрес: ул. “Михаил Андреев” 7А
 9300 Добрич, България
Тел: 058 223 97
Мобилен тел: 088777651
Сл. тел: 058 282 15
Е-mail: еvelinaart@abv.bg 
    
Родена на 30.12.1952 г. в Силистра.
Споменът
45x38x21
Изложба "Хартията '95"
Hortus Clausus
30x125x20
Балкански симпозиум "Хартията '2002"
Лист №3/Обратната страна/
Международен симпозиум Хартията' 2003
Дневник
13x18x15
Балкански симпозиум 2001
[1]23
 
Търси в