Недко Недков

Адрес: ул. “Д. Ковачев” 17 вх.Д ап. 15
9300 Добрич, България
Тел: 058 775 777     
Сл. тел: 058 290 91
Е-mail: nedkon@hotmail.com; www.nedkon.bol.bg

Роден на 21.05.1968 г. в Добрич.

Джаз... или още нещо за яйцето
Листопад или есента на нашите чувства
200x70x100
Изложба "Хартията '95"
Стена I
Колаж
37,5x37,5
Работи върху хартия
Без заглавие 2
Международен симпозиум Хартията' 2003
[1]23
 
Търси в