Маргит Хайдег
Музикална интерпретация
Ръчна хартия, релеф,колаж,мастило
30x30
Работи върху хартия
 
Търси в