Ирфан Хошич

Адрес: Ozimice L-2
77000 Bihac, Bosnia and Herzegovina
Teл: 00387 37 32 63 00
E-mail: hosic@bih.net.ba

Роден на 28.05.1977 г. в Бихач, Босна и Херцеговина. 

 

Съвършен човек
хартия. дърво, метал
100x100x100
Балкански симпозиум "Хартията '2002"
 
Търси в